2022.12.05. Hétfő

 

TÁMOGATÓINK

Miniszterelnökség

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Magyar Nemzeti Tanács

Magyar Főkonzulátus Szabadka

2_18.jpg


MINISZTERELNÖKSÉG - NEMZETPOLITIKAI ÁLLAMTITKÁRSÁG
Felsőoktatási ösztöndíjak
Magyarországi PhD/DLA-ösztöndíj
2018.07.19.

Felhívjuk a tisztelt Hallgatók figyelmét, hogy Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel (ELTE) közösen nyílt pályázatot hirdet a 2018/2019-es tanévben a magyarországi felsőoktatási intézmények magyar állami ösztöndíjjal támogatott doktori képzésében történő részvételre azon szerb állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára, akik a 2018. évi doktori felvételi eljárásban nappali munkarendű képzésre jelentkeztek és a felsőoktatási intézmény rangsorolása alapján az önköltséges PhD/DLA képzésre kerültek besorolásra.

Nagyon fontos, hogy a hallgató a felsőoktatási intézmény által kerüljön önköltséges besorolásra!

A pályázásból kizáró általános feltételek:

- Nem pályázhatnak a magyarországi letelepedési/bevándorlási engedéllyel, vagy ezekre irányuló folyamatban lévő kérelemmel rendelkező személyek.
- Nem pályázhatnak a Kedvezménytörvény hatálya alá nem tartozó személyek.
- Nem pályázhatnak a Szerbiában állandó lakcímmel NEM rendelkező személyek.
- Nem pályázhatnak azok, akik a megpályázott doktori képzéshez szükséges felsőfokú (egyetemi szintű osztatlan képzéses vagy alap-, vagy mester-, vagy főiskolai, vagy egyetemi szintű kiegészítő képzéses) tanulmányaikat (vagy annak valamely szintjét) nem Szerbiában – azaz nem valamely szerbiai államilag elismert felsőoktatási intézményben – végezték el és a megszerzett oklevelüket/diplomájukat Szerbiában nem honosították (vagy legkésőbb a pályázat benyújtási határidejéig a honosítási eljárást nem kezdték meg).
- Nem pályázhatnak azok a személyek, akik valamely magyarországi felsőoktatási intézmény olyan doktori képzésére jelentkeztek, mely - nem nappali munkarendű képzés; vagy - képzés első évfolyamára a 2018/2019-es tanévben nincs meghirdetve magyar állami ösztöndíjjal támogatott keretszám (azaz a képzés csak önköltséges formában került meghirdetésre a 2018. évi felvételi eljárásban).
- A megpályázott képzésre a 2017. évben, vagy azt megelőzően nyert felvételt;
- A tanulmányait nem a 2018/2019-es tanévben kezdi meg az I. évfolyamon;
- Szülőföldi nappali munkarendű PhD/DLA képzésre beiratkozott és ösztöndíjban részesül,
- Tudományos fokozattal (a szülőföldön szerzett magiszteri/mester(master) fokozat kivételével) már rendelkezik.

Keretszám: 7 fő

Pályázni a https://martonaron.elte.hu oldalon lehet a pályázatnak a megfelelő pályázati adatlapon. A pályázat elektronikus (ld. pályázati űrlap) és papíralapú is egyaránt, a beadandó/feltöltendő mellékletek jegyzéke itt található:

 


 

 

A pályázatok beadásának és postai beérkezésének – (nem a postabélyegző dátumának) – határideje:  
 
2018. augusztus 15., 23.59 óra (közép-európai idő /CET/ szerint): elektronikus adatlap beadása  
- 2018. augusztus 16., 12.00 óra (közép-európai idő /CET/ szerint): a pdf pályázati adatlap kinyomtatott, aláírt formájának és papír alapú dokumentumok személyes vagy postai úton történő beérkezés.

További információk és a pályázati kiírás az alábbi linkeken érhető el:

Pályázati kiírás

Pontrendszer

 

Sikeres pályázást kívánunk!