2022.12.05. Hétfő

 

TÁMOGATÓINK

Miniszterelnökség

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Magyar Nemzeti Tanács

Magyar Főkonzulátus Szabadka

2_18.jpg


MINISZTERELNÖKSÉG - NEMZETPOLITIKAI ÁLLAMTITKÁRSÁG
Felsőoktatási ösztöndíjak
Előkészítő képzés (0.éves képzés)
2018.06.14.

 

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (továbbiakban KKM) Balassi Bálint ösztöndíjprogramja keretében pályázatot hirdet Márton Áron ösztöndíjra, 10 hónap időtartamra szerb vagy szerb és magyar állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára a KKM magyarországi felsőoktatási előkészítő képzésében történő részvételre a 2018/2019-es tanévben.

A pályázásból kizáró általános feltételek:

- Nem pályázhatnak a középiskolai tanulmányaikat részben vagy egészében nem Szerbiában (Magyarországon vagy más külföldi államban) végző személyek, a pályázati kiírás szempontjából azonban nem minősül Magyarországon folytatott tanulmánynak a 2005. január 1. után Magyarországon letett érettségi vizsga. 

- Nem pályázhatnak a magyarországi állandó lakóhellyel rendelkező személyek.

- Nem pályázhatnak a diplomával (azaz felsőfokú oklevéllel) már rendelkező személyek.

- Jelen kiírásra nem pályázhatnak azok, akik a korábbi tanévekben a KKM ösztöndíjas előkészítős hallgatói voltak. Azoknak a hallgatóknak, akik a 2017/2018-as tanévben voltak a KKM ösztöndíjas előkészítős hallgatói, a második ösztöndíjas előkészítő tanévre meghirdetett külön pályázati kiírásban van lehetőségük egy újabb ösztöndíj elnyerésére.

- Nem részesülhetnek előkészítő ösztöndíjban vagy később miniszteri ösztöndíjban az adott képzési szinten nemzetközi egyezményen alapuló vagy más magyar állami, illetve közalapítványi ösztöndíjban részesülő személyek.

További pályázati feltételek:

- Azok a szerb vagy szerb és magyar állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek pályázhatnak a meghirdetett szakok valamelyikére, akik szülőföldjükön végezték középiskolai tanulmányaikat és szereztek érettségi bizonyítványt, illetve ennek megszerzése legkésőbb a 2017/2018-as tanév végéig megtörténik. 

- Pályázni lehet minden olyan 2019. szeptemberben induló magyarországi felsőoktatási alap-, illetve egységes (osztatlan), teljes idejű (nappali munkarendű), magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzési szakkal, amelyet tartalmaz a jelen pályázati kiírás 1. számú melléklete. Az egyes képzési területeken belül a megadott szakokra a KKM által meghatározott felvételi (érettségi) tantárgypárokkal lehet pályázni. A meghirdetett szakirányok, szakok és érettségi vizsgatárgyak megtekinthetők a pályázat 1. számú mellékletében.

- A pályázat benyújtásakor 1 alap- vagy osztatlan képzési szakot (melyet tartalmaz jelen pályázat 1. sz. melléklete) kell a pályázati adatlapon megjelölni. A pályázat elnyerése esetén az ösztöndíjas hallgató az így kiválasztott szakhoz tartozó 2 felvételi/érettségi tárgyból, valamint a magyar nyelvismeret szintjétől függően magyar nyelvből is folytatja előkészítős tanulmányait. 

- Az 1. sz. mellékletben felsorolt, de alkalmassági és/vagy gyakorlati vizsgák letételéhez is kötött szakok választása esetén a pályázónak meg kell jelölnie további 1 olyan alkalmassági és/vagy gyakorlati vizsgához nem kötött alap- vagy osztatlan képzési szakot is, melynek az 1. sz. mellékletben felsorolt felvételi/érettségi tantárgyai megegyeznek az elsőként választott, de alkalmassági és/vagy gyakorlati vizsgához is kötött képzési szakkal. 

- A pályázók rangsorolása kétféle módon történhet: tanulmányi és érettségi pontok alapján vagy felvételi vizsga alapján. A pályázók mindkét módszer szerint pályázhatnak, azonban a rangsorolásnál - a végső pontszámot tekintve – a pályázó számára kedvezőbb eredményt vesszük figyelembe. Vajdaság Felsőoktatási előkészítő 2018/2019 5 ▪ A pályázók tanulmányi és érettségi pontjainak számítása a 2. számú mellékletben leírtak szerinti történik. Az így meghatározott felvételi eredmény 0–100 pont közötti skálán kerül meghatározásra. A felvételi vizsgát (is).

A MÓDOSULT BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2018.07.16. (HÉTFŐ)

 A pályázati kiírásról bővebben:

Pályázati kiírás

Pályázati adatlap - 2018 - Vajdaság

A felvételi vizsga követelményei