2022.12.05. Hétfő

 

TÁMOGATÓINK

Miniszterelnökség

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Magyar Nemzeti Tanács

Magyar Főkonzulátus Szabadka

2_18.jpg


MINISZTERELNÖKSÉG - NEMZETPOLITIKAI ÁLLAMTITKÁRSÁG
Felsőoktatási ösztöndíjak
Előkészítő képzés (0. éves képzés )
2021.06.28.

A kulturális és tudománydiplomáciai feladatok ellátásáról szóló 241/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet 2. §-a alapján a Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) ösztöndíjpályázatot hirdet a 2021/2022. tanévre, külhoni magyarok FELVÉTELI-ÉRETTSÉGI ELŐKÉSZÍTŐ KÉPZÉSÉRE.

A külhoni magyarok felvételi-érettségi felkészítő képzése emelt szintű érettségi előkészítést nyújt olyan
középiskolai végzettséggel (érettségi, vagy azzal egyenértékű, felsőoktatási intézménybe történő jelentkezésre jogosító bizonyítvány) rendelkező határon túli magyar fiataloknak, akik magyarországi felsőoktatási intézményben kívánják tanulmányaikat folytatni alap- és osztatlan képzésben. Az előkészítő év során ismétlésre és kiegészítésre kerülnek a szülőföldi középiskolában tanult tantárgyak azon ismeretei, amelyek szükségesek a magyarországi érettségi vizsgák letételéhez. A KKM az ösztöndíjjal a szülőföldi értelmiség képzését és utánpótlását kívánja támogatni.

A pályázat elektronikus beadási határideje: 2021. augusztus 3. déli 12.00 óra (közép-európai idő /CET/ szerint).

AZ ÖSZTÖNDÍJ IDŐSZAKA ÉS TARTALMA
A képzés időtartama: 10 hónap (2021. szeptember – 2022. június)
A KKM az ösztöndíjas hallgatók számára a képzés időtartamára az alábbiakat biztosítja:
• 45.000 Ft/hó ösztöndíj,
• ingyenes szaktárgyi és/vagy magyar nyelvi képzés,
• ingyenes tankönyvellátás,
• ingyenes kollégiumi elhelyezés,
• TAJ-szám jogosultság.
A tervezett ösztöndíjas keretszám: 17 fő + 3 fő szórványkeret.

A pályázat menete:
A pályázati felhívás az alábbi honlapon található:
https://balassischolarship.kormany.hu
1. A pályázati oldal
A pályázat beadása a https://spjelentkezes.mdakft.hu oldalon keresztül történik. Kérjük, hogy keresse fel a:
https://spjelentkezes.mdakft.hu/kulhoni-magyarok-felveteli-erettsegi-elokeszito-kepzese-vajdasag/
oldalt és az ott levő információk alapján készítse el és adja be a pályázatát!

Információk:

• E-mail: htmelokeszito@mdakft.hu

• Puskás Cecília oktatási referens, Tel.: +36-1-800-9483 

• Együd Bence Norbert képzésvezető-oktató Tel.: +36-1-800-9487

Cím: KKM Magyar Diplomáciai Akadémia Kft. 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 57. III. épület