2022.12.05. Hétfő

 

TÁMOGATÓINK

Miniszterelnökség

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Magyar Nemzeti Tanács

Magyar Főkonzulátus Szabadka

2_18.jpg


MINISZTERELNÖKSÉG - NEMZETPOLITIKAI ÁLLAMTITKÁRSÁG
Felsőoktatási ösztöndíjak
Tavaszi részképzés a 2019/2020-as tanévben
2019.11.06.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel közösen pályázatot hirdet Hunyadi János ösztöndíjas teljes szemeszteres részképzésre vagy részképzős tanulmányútra a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali munkarendű képzésén a 2019/2020-as tanév tavasz szemeszterében.

Pályázhat minden olyan szerb állampolgárságú a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alatt álló magyar nemzetiségű személy, aki a 2019/2020-as tanév tavaszi szemeszterében teljes szemeszteres részképzésben, vagy részképzős tanulmányúton vesz részt jelen pályázati kiírás 1. számú mellékletében felsorolt magyarországi felsőoktatási intézmény valamelyikében.

Pályázati kategóriák és további pályázati feltételek:

 1. Teljes szemeszteresrészkézés

Azon személyek pályázhatnak, akik

- szülőföldi felsőoktatási intézmény alap- vagy magiszteri (mester) nappali munkarendű képzésén, aktív (vagy az ösztöndíj céljából szüneteltetett/ megszakított) hallgatói jogviszonnyal, és

- legalább 2 lezárt szemeszterrel rendelkeznek a részképzés megkezdésének időpontjában – e kitétel nem vonatkozik a magiszteri (mester) képzésben résztvevőkre –, és

- a megpályázott képzési idő alatt egy magyarországi felsőoktatási intézmény* magyar állami ösztöndíjjal támogatott / államilag támogatott nappali munkarendű alap-, osztatlan vagy mesterképzéses szakján** teljes szemeszteres részképzésben kívánnak tanulmányokat folytatni.

 A teljes szemeszteres részképzésre pályázó hallgatóknak legalább 2 lezárt félévvel kell rendelkezniük a részképzés megkezdésének időpontjában, és legutolsó két lezárt félévük tanulmányi átlaga nem lehet kisebb, mint 8,00 – a mester (master) képzési ciklusban résztvevők esetében az alapképzésük (baccalaureus, bachelor képzésük) utolsó 2 lezárt félévét kell figyelembe venni.

 A részképzéssel kiemelten támogathatók az abszolvens pályázók (Abszolvens, vagy az adott intézménynél ennek megfelelő/ezzel egyenértékű státusszal rendelkező pályázók).

 2. Részképzős tanulmányút 

Azon személyek pályázhatnak, akik

- szülőföldi felsőoktatási intézmény alap- vagy magiszteri (mester) nappali munkarendű képzésén, aktív (vagy az ösztöndíj céljából szüneteltetett/megszakított) hallgatói jogviszonnyal vagy abszolutóriummal rendelkeznek, és

- a megpályázott képzési idő alatt egy magyarországi felsőoktatási intézmény* magyar állami ösztöndíjjal támogatott / államilag támogatott nappali munkarendű alap-, osztatlan vagy mesterképzéses szakján** egy szemeszternél rövidebb idejű tanulmányokban, és/vagy a szakdolgozat elkészítése céljából vagy egyéb célból tudományos kutatómunkában kívánnak részt venni.

A részképzéssel kiemelten támogathatók az abszolvens pályázók (abszolvens, vagy az adott intézménynél ennek megfelelő/ezzel egyenértékű státusszal rendelkező pályázók).

 A részképzős tanulmányútra pályázó hallgatóknak legalább 2 lezárt szemeszterrel kell rendelkezniük a részképzés megkezdésének időpontjában – e kitétel azonban nem vonatkozik a magiszteri (mester) képzésben résztvevőkre.

Az ösztöndíj időtartama: 0,5 – 3 hónap. Az elnyert ösztöndíj 2020. február 10. és 2020. június 30. között használható fel.

A pályázatok beadásának módja és határideje:

 Pályázni kizárólag elektronikus úton a martonaron.elte.hu oldalon lehet a pályázatnak és a kategóriának megfelelő pályázati adatlapon (Amennyiben valamely pályázó két pályázati kategóriában is benyújt pályázatot, ez esetben a pályázónak mindkét – az egyes pályázati kategóriákra vonatkozó – adatlapot be kell nyújtania!

 A pályázati adatlap és a szükséges mellékletek elektronikus úton való beadásának határideje: 2019. november 28., 23.59 óra (közép-európai idő /CET/ szerint.

A teljes pályázati kiírás, a pontrendszer és az elektronikus űrlap az alábbi linkeken érhető el:

Pályázati kiírás

Pontredszer

Elektronikus űrlap

Befogadó nyilatkozat