2022.12.05. Hétfő

 

TÁMOGATÓINK

Miniszterelnökség

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Magyar Nemzeti Tanács

Magyar Főkonzulátus Szabadka

2_18.jpg


MINISZTERELNÖKSÉG - NEMZETPOLITIKAI ÁLLAMTITKÁRSÁG
Felsőoktatási ösztöndíjak
Őszi részképzés 2019/2020
2019.06.26.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel közösen pályázatot hirdet Hunyadi János ösztöndíjas teljes szemeszteres részképzésre vagy részképzős tanulmányútra a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali munkarendű képzésén a 2019/2020-as tanév ősz szemeszterében.

 Pályázati kategóriák:

 

  1.  Teljes szemeszteresrészképzés
  2.  Részképzős tanulmányút

 

Mindkét (1. és 2.) pályázati kategóriára vonatkozó további pályázati feltételek:

 

A pályázati adatlaphoz kötelezően csatolandó befogadó nyilatkozat akkor tekinthető érvényesnek, ha a fogadó tanár aláírása mellett azt a fogadó felsőoktatási intézmény tanulmányi osztálya vagy rektori/dékáni hivatala aláírással és pecséttel hitelesíti. A befogadó nyilatkozatot https://martonaron.elte.hu/ illetve a www.cmh.org.rs honlapokról letölthető formában kell kitölteni.

 

 

1.A pályázatok beadásának módja és határideje:

1.Pályázni a martonaron.elte.hu oldalon lehet a pályázatnak és a kategóriának megfelelő pályázati adatlapon (Amennyiben valamely pályázó két pályázati kategóriában is benyújt pályázatot, ez esetben a pályázónak mindkét – az egyes pályázati kategóriákra vonatkozó – adatlapot be kell nyújtania!;

 

2.Az adatlap kitöltését követően a rendszer a pályázó adatait tartalmazó PDF típusú dokumentumot (file) készít;

 

3.A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázó a PDF file-t kinyomtatva és saját kezűleg aláírva postai úton, vagy személyesen benyújtja a kötelezően csatolandó mellékletekkel együtt a megadott határidőig a megjelölt elérhetőségen.

 

Kötelezően csatolandók:

Elektronikus beadás

Papír alapú beadás

Pályázati adatlap

Befogadó nyilatkozat

Jogviszony-igazolás

Utolsó 2 félév tanulmányi átlagáról szóló bizonylat

Önéletrajz

X

Pály. kérelem indoklása

X

Magyar nemzetiségi igazolás

X

Állandó lakhelyet igazoló dokumentum

X


A pályázatok beadásának és postai beérkezésének – (nem a postabélyegző dátumának) – határideje:

2019. július 31 ., 23.59 óra (közép-európai idő /CET/ szerint): elektronikus adatlap beadása és

2019. augusztus 1., 15.00 óra (közép-európai idő /CET/ szerint): a pdf pályázati adatlap kinyomtatott, aláírt formájának és papír alapú dokumentumok személyes vagy postai úton történő beérkezése


Bővebb információk, valamint maga a kiírás és annak részletei az alábbi linkeken elérhetőek:


Pályázati kiírás

Pontrendszer

Befogadó nyilatkozat